Föreläsningar

Jag föreläser om:

NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ur ett livsperspektiv

Vi ser i en persons beteende att den är annorlunda. Men vad beror det på?
Några av diagnoserna som ingår i NPF är autism, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom.  Vad är viktigt i bemötande och förhållningssätt? Vilka är framgångsfaktorerna?

Tydliggörande pedagogik

Vi använder oftast väldigt många ord som inte fyller någon funktion när vi pratar. Hur gör vi verkligheten mer förståelig så att det blir ett begripligt sammanhang? Med hjälp av struktur, rutiner och strategier kommer man långt. Genom att få svar på några av frågorna varnär-hurvarförmed vempå vilket sätt blir det ännu tydligare. Hur kommunicerar vi med hjälp av tydliggörande pedagogik?

Hedersrelaterat problematik

Flickorna Fadime och Pela blev med sin död två av många offer för hedersrelaterat våld. Även pojkar är utsatta. När sommarlovet närmar sig är det många flickor och pojkar i så kallad giftasvuxen ålder som fasar för sitt sommarlov. Familjen ska åka på semester till hemlandet. Detta kan antingen innebära att presenteras för lämplig man eller hustru, förlovning eller rent av ett giftermål. Hur kan man i skolan uppmärksamma signalerna? Hur kan samarbetet mellan skola och andra myndigheter bli bättre för att minska konsekvenserna av hedersrelaterat våld?

Roller, relationer och utlandstjänstgöring

Hela familjen påverkas när någon åker iväg på utlandstjänstgöring oavsett om det är en partner, bror eller syster, son eller dotter. En medlem i familjen som lämnar systemet för en tid. Det blir speciellt känsligt om det handlar om insats i en krigszon. Men det är även applicerbart på andra yrkeskategorier som åker på utlandstjänstgöring, till exempel Läkare utan gränser, MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap, internationella företag med flera. Hur påverkas roller och relationer i systemet? Hur hanterar man de olika verkligheterna? Förväntningar, önskningar och behov? Återanpassning efter hemkomsten?

 

Tidigare uppdragsgivare: grundskola, gymnasium, universitet, föreningar och organisationer, kommuner, myndigheter med flera.

Föredrag, föreläsningar och workshops skräddarsys utifrån uppdragsgivarens önskemål.

För konsultation, offert och frågor, kontakta mig.